• 064/890-55-50, 017/404-366
  • poljvetskolavranje@mts.rs
  • Браће Рибникар бб, 17500 Врање

О нама

                         ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

polj3

Средња пољопривредно-ветеринарска школа “Стеван Синђелић” у Врању основана је на иницијативу СО Врање решењем бр. 06-106/90-04 од 29.06.1990. Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Лесковцу решењем бр. 766/90 од 05.09.1990. у области друштвених делатности – установа са потпуном одговорношћу.


Подручје рада је пољопривреда, производња и прерада хране. За наведену делатност, школа је верификована од Министарства просвета Републике Србије бр. 022-05-00577/94-03 од 15.06.1994. године, решењем бр. 022-05-00577/94-03 од 04.06.1996. године и 08.06.1998. године и решењем бр. 022-05-00577/94-03 од 20.06.2007. године.


Школа је у току свог дугогодишњег рада обрзовала много младих људи који су  животни пут наставили као успешни   приватни      предузетници,    полицајци,     војна лица,   учитељи, технолози, инжењери, доктори, адвокати, васпитачи, професори, директори школа и јавних предузећа…