ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ

Биотехнологија се бави истраживањем, развојем и реализацијом производних поступака који се заснивају на активности микроорганизама, или њихових активних састојака. Биотехнолошким путем могу се производити многе материје које су од егзистенцијалног значаја за човека. По завршетку школовања техничари за биотехнологију су оспособљени за рад у прехрамбеној индустрији која се бави прерадом сировина биљног порекла. Поред рада у великим фабрикама за производњу и прераду хране, постоји могућност за рад у индивидуалном сектору, као и покретањем сопствене производње. Могуће је радити у установама које се баве испитивањем квалитета хране, погонима за производњу пијаће воде као и на пречишћавању отпадних вода.

Даље школовање ученици могу наставити на свим факултетима природних и друштвених наука, осим уметничких академија.

НАПОМЕНА: ОВАЈ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ НИЈЕ ПРЕДВИЂЕН ПЛАНОМ УПИСА ЗА 2016/17. ГОДИНУ.