Специфичности

C26896b5d2 26-12-2014-2

ШТА НАС РАЗЛИКУЈЕ ОД ДРУГИХ ШКОЛА

 • Настава се одвија само у преподневној смени
 • Нема родитељског динара
 • Бесплатни уџбеници за све ученике лошег материјалног стања
 • Учешће ученика свих образовних профила из стручних и општеобразовних предмета на републичким такмичењима у организацији Министарства просвете
 • Учешће у различитим стручним  пројектима и квизовима где су награде бесплатне стручне екскурзије у земљи и иностранству
 • Бесплатна посета Међународном сајму пољопривреде у Новом Саду за  најбоље ученике школе
 • У школи се одвија интензивни културно-уметнички живот кроз приредбе, квизове и такмичења
 • Учешће ученика на спортским такмичењима
 • Практична настава се изводи на сопственој економији, фарми, школској лабораторији и у предузећима прехрамбене индустрије у граду са којима школа има изузетну сарадњу
 • Организован  бесплатан превоз ученика до места где се   одвија практична настава
 • Једна смо од безбеднијих школа у граду