УПИС

Средња пољопривредно-ветеринарска школа “Стеван Синђелић” у Врању,

врши упис редовних ученика у школску 2016/17 год. на следећим образовним профилима:

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

ВЕТЕРИНАРСКИ  ТЕХНИЧАР

ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР

 

1 001

001