ПОЧЕТНА

 

polj3                        ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Средња пољопривредно-ветеринарска школа “Стеван Синђелић” у Врању основана је на иницијативу СО Врање решењем бр. 06-106/90-04 од 29.06.1990. Школа је уписана у судски регистар код Привредног суда у Лесковцу решењем бр. 766/90 од 05.09.1990. у области друштвених делатности – установа са потпуном одговорношћу. Подручје рада је пољопривреда, производња и прерада хране. За наведену делатност, школа је верификована од Министарства просвета Републике Србије бр. 022-05-00577/94-03 од 15.06.1994. године, решењем бр. 022-05-00577/94-03 од 04.06.1996. године и 08.06.1998. године и решењем бр. 022-05-00577/94-03 од 20.06.2007. године.

Школа је у току свог дугогодишњег рада обрзовала много младих људи који су  животни пут наставили као успешни   приватни      предузетници,    полицајци,     војна лица,   учитељи, технолози,инжењери,доктори, адвокати, васпитачи,професори,директори школа и јавних предузећа…


Школски простор

Школа се налази у улици Браће Рибникар бб и обавља рад само у првој смени. На располагању је грађевински простор површине око 2.500 квм што одговара прописаним нормативима.


Организација васпитно-образовног рада

Теоретска настава и вежбе изводе се у просторијама школе, а практична настава и настава у блоку на економији школе, фарми, у погонима прехрамбене индустрије. Рад школе одвија се само у првој смени. Практична настава изводи се у часовном систему и по унапред утврђеном распореду.