ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР

 

C26896b5d2 26-12-2014-1

Школовање траје четири године, у оквиру кога ученици стичу знања и вештине у области пољопривредне производње. Након завршетка школовања стечена знања и вештине могу употребити за покретање сопственог агро-бизниса или се могу запослити у институцијама, дорадним центрима, пољопривредним стручним службама.

Даље школовање ученици  могу наставити на свим факултетима природних наука(медицина,биологија,стиматологија…)као и на факултетима друштвених наука(права,економија…),могу уписати ФОН,ДИФ.Војну академију,Факултет безбедности,Криминалистичко-полицијску академију…